ABOUT US

บริษัท ตี๋นำพาร์ จำกัด / TEE NUM PAR CO., LTD

เราผู้ซึ่งหลงไหลในศิลปะแห่งแสงสี ใจแห่งการรักในวงการนี้ เกือบ 10 ปีที่เราได้ทำมา